Våra personliga tränare

Anna

Anna Rosberg

David

David Karlsson

Evelina

Evelina Asplund

Hanna

Hanna Lundqvist

Jenny

Jenny Ross
Anläggningsansvarig ÖK

Lizette

Lizette Wedin

Luciano

Luciano Silva

Oscar

Oscar Hardselius

Ronja

Ronja öst

Sandra

Sandra Olinder

Sofie

Sofie Henriksson
Anläggningsansvarig Hörnefors

Köp gymkort