Vattenskador på Tenton City

Information uppdaterat 2020-11-09

Tenton City har drabbats av vattenskador och håller på att åtgärdas av fastighetsägaren. Planerna är att det ska vara åtgärdat inom 3 månader och fram tills dess kan det stora rummet inte användas på nedre plan.
Omklädningsrummen hoppas vi ska kunna användas tidigare än så, men om och när det återigen kan nyttjas kan vi i dagsläget inte svara på.
Frivikten är dock inte drabbad.

Vattnet läcker in utifrån genom väggarna under ”träningshörnan” utanför frivikten, samt vid långsidan mot Kungsgatan.
Statusen just nu är att rummet håller på att torkas upp och väggar i omklädningsrummen kontrolleras för att säkerställa att dessa inte är drabbade av vattenskadorna.
Sprickorna ska tätas för att sen påbörja återställning av rummet.

Från Tentons sida så planerar vi hur det stora träningsrummet sen ska kunna göras trevligare samt planerar vilka maskiner och utrustning som ska bytas ut.

Vi uppdaterar denna sida med mer information när vi vet mer om skadorna!

Köp gymkort