Priser

Du kan klicka på priserna för att direkt gå till produkten i webbutiken!

GuldSilverXpressDag*
12 månader 4310 kr 3815 kr 3195 kr 2795 kr
12 månader, frysbart 4810 kr
6 månader 2455 kr 2170 kr
5 månad 2045 kr 1805 kr
3 månader 1565 kr 1385 kr
2 månader 1155 kr
1 månad 635 kr

Autogiro

Per månad 359 kr/mån** 309 kr/mån** 239 kr/mån** 209 kr/mån**


* Dagkortet tar du dig in med fram till 15.00 varje dag.
** För alla autogiron tillkommer en startavgift på 299 kronor samt betalning för träningstiden fram till första dragningen.
Ingen bindningstid på autogiron men två kalendermånaders uppsägningstid.

Vad ingår i medlemskapen?

GuldSilverXpressDag
Alla anläggningar
Xpressgymmen
Bad
Styrketräning
Stretching
Konditionsträning
Gruppträning
Seniorpass
Vattengympa
Träning 05.00 - 23.00
Träning 05.00 - 15.00
PT-Start*50% rabatt50% rabatt50% rabatt50% rabatt

* I samband med kortköp

Köp gymkort